Annelise Chapman prosjektleder PROMAC. Foto May Britt Haukås

Annelise Chapman, prosjektleder for PROMAC. Foto May Britt Haukås

(www.matproduksjon.no)

Etter hvert som befolkningsveksten øker vil behovet for å finne nye proteinkilder til mennesker og dyr også øke. For å skaffe disse proteinkildene anses havet å ha det største potensialet.

– Det er mange uutnyttede ressurser i havet, og hvis vi kan bruke havet til å dyrke nye proteinkilder vil vi verken beslaglegge landareal eller forbruke ferskvannsressurser, sier Annelise Chapman som leder PROMAC.

Les hele saken

Share →

NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623