Foreningen

Norsk algeforening er en ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider for økt kunnskap om og dyrking og bruk av alger i Norge.

Foreningen ble stiftet 14.november 2012 og arbeider for å fremme dyrking av mikro og makroalger blant annet ved å skape et samlende miljø med kontakt over profesjonsgrensene, samt å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for utnytting av alger som ressurs og råstoff.

Foreningen har forankret styret som representerer personer, bedrifter eller institusjoner som arbeider direkte eller indirekte for komersiell utnyttelse ved bruk av mikro og makroalger.

For 2015 består styret av følgende:

  • Stig Borgvang, Bioforsk, leder
  • Kaia Kjølbo Rød, Seaweed Energy Solutions, nestleder
  • Solveig Van Nes, Bellona, styremedlem
  • Lars Fredrik Skau, student v Uio, styremedlem
  • Lill-Ann Gundersen, Norges Vel, styremedlem
  • Russel Orr, UiO, styremedlem
  • Silje Forbord, SINTEF Fiskeri og havbruk, styremedlem
  • Peder Kolbeinshavn, Lerøy Vest, vara
  • Margarita Novoa-Garrido, Bioforsk Nord, vara
  • Tom Andersen, UiO, vara

Asbjørn Stavland (Det kongelige selskap for Norges Vel) er daglig leder og står for driften av foreningen.

Saccharina latissima sporofytter, 4x forstørret, foto: Seaweed Energy Solutions

Saccharina latissima sporofytter, 4x forstørret, foto: Seaweed Energy Solutions


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623