Bli medlem i Norsk Algeforening!

Norsk Algeforening arbeider for å fremmer for bruk og dyrking av mikro og makroalger i Norge.

 

Norsk algeforening ønsker å nå ut  til  forskning og utviklingsarenaer, potensielle dyrkere med fokus på muligheter og mål ved kommersiell dyrking. Foreningen vil i særlig grad jobbe for økt innsats i formidlingsarbeid , mer oppmerksomheten rundt alger som fornybar ressurs, vise bredden av aktiviteter, produktmangfold og bærekraftig fordeler overfor miljø, samfunn og økonomi.

 

Foreningen vil holde møter, seminarer og ekskursjoner til prosjekter, og distribuerer informasjon og nyheter om aktiviteter i Norge og internasjonalt.

Bli medlem nå!

Medlemsavgift og servicetjenester:

  • Stor bedrift: 15000 kr
  • Mellomstor: 5000kr
  • Liten: 2500 kr
  • Personlig medlem: 500 kr
  • Student: 200 kr
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefonnummer:
E-post:
Firma:
Medlemskategori:
(se mer informasjon om medlemskategoriene og medlemskontigenter lengre opp på websiden)
Tilknytning til/interesse for algespørsmål:

Du får bekreftelse av din innmelding på e-post. Om ikke du mottar en bekreftelse, prøv gjerne på nytt eller kontakt oss på telefon eller e-post.


Send gjerne en mail til oss hvis du har spørsmål i forbindelse med medlemskapet. Hvis du ikke vil bruke skjemaet kan du naturligvis melde deg inn ved å sende en mail eller et brev isteden.


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623