Rødalge porphyra umbilicalis-SINTEF

Rødalge porphyra umbilicalis- Foto: Mentz Indergaard, NTNU

Rødalger

Det finnes 205 rødalger i Norge. Av disse er fjærehinne (Porphyra spp.) og søl (Palmaria palmata) aktuelle matalger. Porphyra dyrkes i stor skala i Øst-Asia og brukes i sushi, mens søl høstes og spises i Europeiske land som Island og i Irland. Rødalgene er relativt små og gir lite biomasse, men de kan ha høyt proteininnhold og interessante forbindelser som kan ha høy økonomisk verdi dersom de ekstraheres ut.

 

Rødalge Palmaria Palmata- Søl SINTEF

Rødalge Palmaria Palmata- Foto: Mentz Indergaard, NTNU


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623