Grønnalge Ulva lavtuca- Havsalat SINTEF

Grønnalge Ulva lavtuca- Foto: Mentz Indergaard, NTNU

Grønnalger

Det finnes ca 100 grønne makroalger i Norge. Det er bare Ulva lactuca som så langt har vært studert med tanke på dyrking og utnyttelse til mat, fôr, energi og høyverdikomponenter. Ulva vokser svært raskt og kan dyrkes i tanker på land.

 

 


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623