Brunalger

Det finnes 175 brunalgearter i Norge. Av disse høstes stortare til produksjon av alginat og grisetang til produksjon av tangmel og bioaktive jordforbedringsmidler og plantenæringsstoffer. Det blir forsket på dyrking av tare, spesielt sukkertare, til fremstilling av biodrivstoff. Brunalgene kan ha høyt innhold av mineraler og antioksidanter som gjør dem til interessante råvarer.

 

Brunalge ascophyllum nodosum - Grisetang Foto: Mentz Indergaard, NTNU

 

 

Brunalge Laminaria Hyperborea stortare Foto: Mentz Indergaard, NTNU

Brunalge Laminaria Hyperborea stortare Foto: Mentz Indergaard, NTNU

Sukkertare dyrket på rep (foto SINTEF fiskeri og havbruk)

Sukkertare dyrket på rep (foto SINTEF fiskeri og havbruk)

 


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623