Hva er makroalger?

Begrepet «makroalger» omfatter makroskopiske og flercellede marine rød-, grønn- og brunalger, bedre kjent som tang og tare. Disse algesamfunnene er svært viktige for mange andre marine arter og økosystemer. Makroalger påvirker mange kystområder og gir habitat og mat for mange beitedyr som albuskjell, snegler og kråkeboller samt små fisk og krabber. Makroalgeskogen  er derfor viktig for fiskepopulasjoner og dermed fiskeriene.

 

I tillegg til den miljømessige betydningen, har tang også vært svært viktig for befolkningen langs kysten. Høsting av makroalger har foregått i århundrer på den europeiske atlanterhavskysten, og har vært en viktig inntektskilde for mange kystsamfun(http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=100413&p_dimension_id=15074.

 

I Norge har vi lange tradisjoner når det gjelder å utnytte tang og tare, som i dag høstes fra ville bestander. Mange ser for seg dyrking i havet for å øke produksjonen og forenkle og effektivisere innhøstingen. Ikke minst er det et stort potensial i å dyrke fram sorter som gir bedre avlinger, vokser raskere eller er rike på spesielle innholdsstoffer. Om lag 20 prosent av verdens akvakultur-produksjon (2010) kommer fra makroalger. Av nye markeder (for eksempel biodrivstoff, fôr og kosttilskudd) har ført til økt etterspørsel etter biomasse fra makroalger.

I Norge finnes 480 tang- og tarearter:

  • 205 røde
  • 175 brune
  • 100 grønne

 

Testramme med Saccharina latissima, foto: Seaweed Energy Solutions

Testramme med Saccharina latissima, foto: Seaweed Energy Solutions

Egenskaper og bruksområder.

Makroalger har flere bruksområder, som dyre- og fiskefôr, energi, gjødsel og næringsstoffer for industriell utnyttelse. På verdensbasis produseres det over 15 millioner tonn makroalger, hvor den største andelen går til humankonsum.

I Norge er tang og tare lenge blitt brukt som jordforbedringsmiddel, og det utvinnes i dag tangmel og andre algeekstrakter til bruk i landbruket. Tang og tare inneholder langt mer mineraler og sporstoffer enn spiselige planter på landjorda. Av makromineraler finner vi natrium, kalsium, magnesium, kalium og fosfor, mens sporstoffene omfatter blant annet jern, jod, krom, kobber, mangan, sink og selen.

 

 

(Kilder : UMB Ås, Bioforsk,Forskning.no, Nrk .no, Ski n deep).


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623