Temamøte om taredyrkning  i Trøndelag, 2.juni 2014

Den 2.juni arrangerte Norsk Algeforening og Norsk senter for tang og tareteknologi temamøte under tittelen ”Taredyrkning i Trøndelag”. Møtet ble avholdt i NTNU sine lokaler på SeaLab i Trondheim og 23 algeinteresserte deltagere møte opp for faglig påfyll, algesnacks og hvitvin.

SINTEF Fiskeri og Havbruk åpnet med å presentere sin nye rapport om Norsk Bio-økonomi og et foredrag om konsekvenser av taredyrkning på miljøet. Norsk algeindustri har et stort økonomisk potensiale i årene som kommer, og kontroll på biomasse ble løftet fram som avgjørende for å sikre at taredyrkning ikke har en negativ påvirkning på miljøet. Seaweed Energy Solutions AS gikk gjennom hvilke utfordringer tareindustrien på Trøndelagskysten opplever og hvordan det arbeides med å løse disse utfordringene. En kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon, manglende lovverk, samt sesongvariasjon i kjemisk sammensetning og begroingsproblematikk ble nevnt som de største utfordringene. Dette er temaer forskningsmiljøet i Trondheim også jobber med. Henny Førde og Julia Fossberg presenterte to rykende ferske masteroppgaver på henholdsvis begroingsproblematikk hos sukkertare og sesongvariasjon i vekst og kjemisk sammensetning når sukkertare dyrkes i integrert akvakultur. Val vgs. etterspurte større engasjement fra fagmiljø og industri tidlig i utdannelsen til studenter som er interessert i alger og integrert havbruk. Sist men ikke minst presenterte Bygda 2.0 hvordan makroalger bør nytes i det Norske kjøkken, og taresjokolade fra Stokkøya Sjøsenter ble anbefalt på det sterkeste!

Arrangementet ble avsluttet med felles middag og god stemning for gjentakelse av arrangementet neste år.

Alle presentasjoner er tilgjengelige fra linkene under

– Norsk bio-økonomi basert på dyrking og prosessering av tare – En ny utredning om muligheter og F&U-behov, Jorunn Skjermo, Seniorforsker (SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

– Konsekvenser av taredyrking på miljøet
- Hvordan kan vi sikre at taredyrking ikke påvirker miljøet negativt,Ole Jacob Broch, Forsker (SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

– Begroingsproblematikk i taredyrkning – sesong og stedsvariasjon i mosdyrbegroing på sukkertare, Henny Førde, Masterstudent (NTNU, Institutt for Biologi)

– Kjemisk sammensetning av dyrket sukkertare – Effekt av årstid og dyrkningsted, Julia Fossberg, Masterstudent (NTNU, Institutt for Biologi)

– God mat fra tang og tare – Tradisjonelle og nye anvendelser, Sissel Svenning, Prosjektleder (Bygda 2.0)

– Utdanning i Integrert Havbruk. Hva vil fremtidens akvakulturutdanning romme? Halvor Mortensen, Prosjektleder og lærer (Val Videregående Skole)

– Dyrking av tare på Trøndelagskysten. Hvordan løser industrien sine utfordringer. Kaia Kjølbo Rød, Marinbiolog (Seaweed Energy Solutions)

 


NORSK ALGEFORENING © 2011-2018 · Postboks 115 · 2026 Skjetten · post@norskalgeforening.no · +47 951 46 623